Về chúng tôi

Tầm nhìn

FilOs đi đầu trong phục vụ nhu cầu nội thất thủy sinh và cá cảnh hiện đại

Sứ mệnh

Cung cấp hệ thống lọc nước công nghệ hàng đầu với dịch vụ tư vấn, bảo dưỡng tốt nhất

diamond

Giá trị

Rõ ràng – Chu đáo –

Chính xác – Đảm bảo

Khẩu hiệu

“Ai cũng xứng đáng được tự do!”

Ai cũng xứng đáng được tự do!

Huỳnh Châu Kiệt

Nhà sáng lập, FilOs

Chúng tôi có gì?

Máy lọc nước

Máy lọc nước

Cá cảnh

Cây thủy sinh

Cây thủy sinh

Thiết bị

QUAY LẠI ĐẦU TRANG